سفارش تبلیغ
صبا

یک نکته کوچک

نظر

اگر جغدها حیوان بزرگتری مثل راکون یا خرگوش شکار کنند، آنها را به قطعه های کوچک تقسیم می کنند و می خورند. اما اگر حیوانات کوچکی مثل موش شکار کنند، آن را بطور کامل می بلعند. آنها درست مثل گاو اهل نشخوار هستند. حیوانی که خورده اند، بر می گردانند و در دو مرحله هضم می کنند.


واقعیت این است که گازها نامرئی نیستند؛ بسیاری از آنها رنگ های روشنی دارند که به راحتی قابل مشاهده است. برای مثال نیتروژن دی اکسید به رنگ نارنجی مایل به قهوه ای است، کلر رنگ سبز مایل به زرد دارد و بخار ید هم به رنگ بنفش تند است. همچنین دیگر گازهای موجود در جو (به ویژه اکسیژن، کربن دی اکسید و بخار آب) نور را جذب می کنند، اما این جذب نور مربوط به بخش فرابنفش و فروسرخ طیف نور است که برای چشم های ما نامرئی هستند. بنابراین گازهایی هم که برای چشم انسان نامرئی هستند، گازهایی رنگی هستند که تنها رنگ شان در طیف مرئی نور قرار ندارد.